انواع برج خنک کننده جریان مخالف

انواع برج خنک کننده جریان مخالف

انواع برج خنک کننده جریان مخالف به برج خنک کننده ای می گویند که در آن مسیر جریان آب و هوا در خلاف جهت هم می باشد. در این انواع برج خنک کننده جریان مخالف آب از بالا به سمت پایین می ریزد و هوا نیز همزمان از قسمت زیر به سمت بالا حرکت می کند ، آب و هوا در مسیر مخالف یکدیگر تماس پیدا کرده و تبادل گرما و انرژی صورت می پذیرد.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

انواع برج خنک کننده جریان مخالف در انواع مختلف فایبرگلاس ، فلزی و بتنی ساخته می شود ، معمولا پروانه در قسمت مرکزی قرار دارد ، هوا از قسمت زیر کشیده و به سمت بالا هدایت می کند.
انواع برج خنک کننده از نظر جهت جریان هوا و آب
انواع برج خنک کننده جریان مخالف یا کانتر فلو (Counter flow)
برج خنک کننده جریان متقاطع یا کراس فلو(Cross flow)

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

ویژگی های انواع برج خنک کننده جریان مخالف
سیستم توزیع آب در انواع برج خنک کننده جریان مخالف معمولا توسط فشار پمپ و به وسیله نازل صورت می پذیرد. نازل آب را تا حد امکان به روی سطح و به صورت قطره توزیع می کند. سطوح انتقال حرارت مورد استفاده در این نوع انواع برج خنک کننده جریان مخالف باید به شکلی باشد که اجازه ورود هوا از قسمت پایین داده شود. پروانه معمولا در قسمت مرکزی و در قسمت بالا قرار گرفته و هوا را از پایین به سمت بالا مکش می کند.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

معمولا به دلیل مکانیزم کارکرد و مسیر خلاف جهت آب و هوا ، پرتاب آب در این نوع انواع برج خنک کننده جریان مخالف زیاد است به همین دلیل معمولا در قسمت بالای سیستم توزیع آب از قطره گیر استفاده می شود. قطره گیر به هوا اجازه عبور می دهد ولی قطرات آب را گرفته و به سیستم باز می گرداند.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

در انواع برج خنک کننده جریان مخالف مسیر تماس آب و هوا در خلاف جهت یکدیگر است ، به همین دلیل این نوع برج خنک کننده جریان مخالف نامیده می شود.
انواع برج خنک کننده جریان مخالف باید دارای ارتفاع بلند و مناسبی باشد تا توزیع آب به روی پکینگ ها به خوبی صورت پذیرد و آب فرصت خنک شدن داشته باشد.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

انواع برج خنک کننده جریان مخالف معمولا از چهار طرف هوا را مکش می کنند ، بنابراین نمی توان آن ها را به هم چسباند و باید به اندازه نصف ضلع آن میان دو برج فاصله باشد تا جریان هوا به خوبی صورت بگیرد.
مقایسه برج خنک کننده جریان متقاطع در مقابل انواع برج خنک کننده جریان مخالف:
برج خنک کننده کراس فلو (جریان متقاطع )و انواع برج خنک کننده جریان مخالف (کانتر فلو ) دو روش برای توصیف نحوه حرکت هوا از Cooling Tower و برخورد با آب گرم و اختلافات اساسی آن تعامل دارد.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

تمرکز ما روی برج خنک کننده جریان متقاطع و انواع برج خنک کننده جریان مخالف القای (induced-draft) و نوع مونتاژ می باشد.
اخنلاف اساسی بین برج خنک کننده کراس فلو و کانتر فلو این است که چگونه هوای در حال حرکت از طریق برخود با آب گرم در کولینگ تاور سرد می شود.هوا در برج خنک کننده کراس فلو به طور افقی با قطرات آبی که در حال پاشش (به صورت رانشی ) می باشند برخورد می کند، در صورتی که در برج خنک کننده کانتر فلو قطرات آب با هوا به صورت مخالف با هم برخورد می کنند.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

فضای مورد نیاز انواع برج خنک کننده جریان مخالف :
روشی که توسط آن هوا با آب برخورد می کنند دو نوع روش فضای اشغال شده(منظور پکینگ و لوله های توزی آب و …) را در تصاویر یک و دو نشان داده است بر نحوه راندمان برج خنک کننده تاثیر مستقیم دارد.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

تا حدود ۷۵۰ تن برودت(۳۲۹۵ KW).برج خنک کننده جریان مخالف (کانتر فلو )به فضای کمتری در سطح زمین نسبت به برج خنک کننده جریان متقاطع دارد.این امرباعث می شود که در فضاهای کوچکتر و متراکم تر از برج خنک کننده کانتر فلو استفاده شود.بین برج خنک کننده ۷۵۰ تن برودت کانتر فلو و کراس فلو مزینی از لحاظ راندمان بالاتر وجود ندارد چون هردو برای این بار حرارتی طراحی شده اند.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

با توجه به کاربرد، یک برج خنک کننده متقاطع ممکن است نیاز به کمترین سطح را داشته باشد از یک برج ضد جریان حتی در بارهای گرما کمتر از ۷۵۰ تن. این به خاطر ورودی هوا در هر سبک کولینگ تاور است. یک برج متقاطع تنها دارای دو ورودی هوا در مقایسه با چهار در برج خنک کننده جریان مخالف است.

AIR TO AIR PAD
AIR TO AIR PAD

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

مقایسه بین انواع برج خنک کننده جریان مخالف با برج خنک کننده جریان متقاطع : هنگام اندازه گیری و انتخاب پمپ برای انواع برج خنک کننده جریان مخالف طراح باید به طول مسیر پمپ به کلکتور توزیع آب و افت فشار نازل ها و استهلاک توجه لازم را داشته باشد. شرکت های سازنده کولینگ تاور ، کل جریان دینامیکی را از طریق برج در جریان طراحی ارائه می دهد، که باعث می شود پمپ اندازه گیری را برای طراح سیستم آسان تر کند.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

جریان متغیر و شرایط آب و هوای سرد (شرایط زمستان)
طراحی توزیع آب اثر مستقیم بر جریان متغیر و عملیات آب و هوای سرد دارد.در کولینگ تاورهای جریان متقاطع می توان با استفاده از درپوش که در تصویر ۱۰ نشان داده شده است .سطح آب را در حوضچه ب آب گرم کنترل کرد . با این کار می توان افت فشار در قسمت نازل ها را کنترل کرد و این کار می تواند به سازنده این امکان را بدهد که کارکرد برج خنک کننده را با دقت مورد بررسی قرار دهد.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

با استفاده از در پوش های نازل در شرایط آب و هوای سرد می توان بار حرارتی را کنترل کرد و مانع از یخ زدن قسمت صفحات انتقال حرارت شد.وقتی که دبی آب در گردش در برج خنک کننده جریان مخالف کم باشد عملاً نازل ها که وظیفه اسپری آب را دارند نمی توانند چتر لازم برای آب را داشته باشند و به صورت ستون بر روی پکینگها ریخته می شوند.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

لازم به ذکر است که برج های خنک کننده کانتر فلو ۷۰ درصد از کارای اش به دبی و فشار پشت نازل بستگی دارد.در انواع برج خنک کننده جریان مخالف اگر آب در لوله های توزیع آب بماند در فصول سرد سال (زمستان)باعث یخ زدگی و ایجاد ترکیدگی می نماید.
آب بوسیله سوراخهای موجود بر روی لوله­ های گردان روی سطوح تبخیر ریخته می­شود .

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

جریان هوا مطابق شکل از قسمت پایینی دستگاه وارد می­گردد و پس از عبور از بین سطوح تبخیر، عمل تبخیر سطحی و خنک شدن قطرات آب حاصل می­گردد. جریان هوا پس از عبور از سطوح تبخیر بصورت اشباع در آمده و از برج خارج می­شود.
تفاوت تئوری انواع برج خنک کننده جریان مخالف و جریان متقاطع
در انواع برج خنک کننده جریان مخالف، زاویه برخورد بین هوا و آب برابر با ۱۸۰ درجه است ، بنابراین انتقال حرارت موثر به دست می‌آید و آب خروجی را به دمای حباب مرطوب می‌رساند.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

در برج‌های جریان متقاطع، رسیدن به دمای حباب تر سخت‌تر است.
صفحه‌بندی : انواع برج خنک کننده جریان مخالف به آریسون کوچک‌تر از برج‌های خنک‌کننده جریان متقاطع نیاز دارند.
کیفیت آب برای خنک کردن آب بسیار آلوده، برج‌های جریان متقاطع با فاصله پر کننده بزرگ‌تر، گزینه مناسبی است.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

افت فشار کم : پر کردن عمق : پر کردن عمق، افقی است که در برج‌های جریان متقاطع قرار دارد. بنابراین عمق می‌تواند تا نقطه مورد نظر بیشتر شود.
ارتفاع تلمبه زنی : ارتفاع تلمبه زنی پارامتر مهمی از نظر صرفه‌جویی در انرژی به خصوص در کاربردهای در مقیاس بزرگ است. هنگام مقایسه ارتفاع پمپاژ در برج‌های جریان و با برج‌های جریان با پاشیدن آب، واضح است که برج جریان متقاطع بهتر است.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

با این حال، اگر پر کردن با نوع فیلم برای انواع برج خنک کننده جریان مخالف تغییر کند، (ارتفاع پمپاژ آن کم‌تر می‌شود معمولا در برج‌های جریان متقاطع استفاده می‌شود(فضای داخلی : بخار که از دودکش خارج می‌شوند عملکرد خنک‌کننده را کاهش می‌دهد. احتمال این چرخش در جریان متقاطع بیشتر است زیرا دریچه‌ها تا روی عرشه سطح آریسون از انواع برج خنک کننده جریان مخالف و برج‌های خنک‌کننده جریان متقاطع قرار دارند.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

تشکیل موس : در برج کنترل جریان، ابتدا آب از میان لوله‌های پخش قبل از رسیدن به پر کردن عبور می‌کند در نتیجه با نور مستقیم خورشید و شکل‌های زیستی مانند خزه برخورد نمی‌شود.
در برج جریان متقاطع، آب از طریق مجاری باز توزیع می‌شود؛ علاوه بر این ، نور خورشید از طریق دریچه‌ها به درون برج وارد می‌شود که باعث افت شدید بیولوژیکی جریان مخالف و برج‌های خنک‌کننده جریان متقاطع می‌شود.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

از طریق عبور هوا : اگر سطح آب در حوضچه آب برج دبی پایین باشد، هوا توسط پنکه از طریق عبور ایجاد می‌شود و بدون آن که نیاز به خنک‌کننده لازم داشته باشد ، برج را ترک می‌کند.
عبور از گذرگاه در برج‌های جریان با جریان پر کننده، غیر ممکن است و تحت‌تاثیر تراز آب در حوضه قرار نمی‌گیرد.
تفاوت .ساخت انواع برج خنک کننده جریان مخالف و جریان متقاطع.

برج خنک کننده
برج خنک کننده

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

با این حال ، برج‌های جریانمخالف دارای شکل اساسی و صلب با مساحت مربع یا مستطیلی است، با این حال، برج‌های جریان متقاطع دارای ساختار پیچیده‌ای با عرض رو به افزایش پهنای باند و برج‌های خنک‌کننده جریان متقاطع می‌باشند.
تعمیر و نگهداری : در انواع برج خنک کننده جریان مخالف، نگهداری دوره‌ای سیستم پنکه را می توان در طول عملیاتی که برای برج‌های جریان متقاطع قابل‌اجرا نیست ، انجام داد.
آب خنک : در برج‌های جریان متقاطع، دمای آب سرد در حوضچه همگن نیست، بنابراین کناره‌های دریچه همواره سردتر هستند.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

انواع برج خنک کننده جریان مخالف ، آریسون همگن از جریان متقابل و برج‌های خنک‌کننده جریان متقاطع را ممکن می‌سازند.
عملیات زمستانی : از برج‌های جریان متقاطع ممکن است به راحتی در طول عملیات زمستانی به خاطر سطح گسترده آن‌ها منجمد شود. برای خلاص شدن از یخ، آوردن آب از حوضه، توقف پنکه یا بستن دریچه‌ها، راه‌حل‌های ممکن هستند.
در برج‌های جریان ضد یخ که به ندرت اتفاق می‌افتد، اما مورد پوشش یخی مشکل جدی است، چون ورودی هوا به طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

با استفاده از نوع فیلم پر کننده، ریزش پر شدن متوقف می‌شود، زیرا آن‌ها بر روی lسطح آریسون از جریان مخالف و برج‌های خنک‌کننده جریان متقاطع قرار می‌گیرند.
ظرفیت انواع برج خنک کننده جریان مخالف: محاسبات و تجارب نشان داد که برج کنترل با نوع فیلم پر کننده از جریان متقاطع، تحت شرایط مشابه با استفاده از قدرت پنکه کم‌تر و ارتفاع پمپاژ ، موفق‌تر است. دلایل تفاوت در عملکرد زاویه برخورد ۱۸۰ درجه و ارتفاع کم‌تر است.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

در نتیجه، انواع برج خنک کننده جریان مخالف ، یک رویکرد ۳ درجه سانتی گراد ( حتی نزدیک‌تر ) را به حباب‌های مرطوب کننده جریان متقابل و برج‌های خنک‌کننده جریان متقاطع ممکن می‌سازد.
انتخاب انواع برج خنک کننده جریان مخالف: اگر چه انواع برج خنک کننده جریان مخالف بهتر هستند. هنگامی که تمام ویژگی‌ها در نظر گرفته می‌شوند همچنین گرایش به سمت مخالف با نوع جهانی تحت شرایط زیر است که در شرایط زیر ، برج‌های جریان متقاطع ممکن است ترجیح داده شوند ،هنگامی که نزدیک شدن به دمای حباب تر بالا است.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

انواع برج خنک کننده جریان مخالف موجود از نوع جریان متقاطع و ماهیت معماری مورد نظر هستند.
کدام یک را باید انتخاب کنید ؟
انواع برج خنک کننده جریان مخالف که انتخاب می‌کنید به طور کامل به صنعت و برنامه بستگی خواهد داشت.
آنچه برای یک شرکت کار می‌کند ممکن است برای دیگری موثر نباشد. عامل دیگری که در نظر گرفته می‌شود، آب و هوای معمولی شما است.

DeltaT بزرگترین مرکز تخصصی انواع برجهای خنک کننده و قطعات جانبی در ایران وخاورمیانه

دسته بندی محصولات