فن استک

Showing all 3 results

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “کاربرد فن استک برج خنک کننده کجاست ؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “فن استک یا سیلندر فن یا Fan Stack، بخشی ضروری از برج خنک کننده و همچنین بخشی از پروانه فن است که افت ( کاهش ) فشار ناشی از سرعت بالای ورود هوا را کاهش می دهد. سطح بیرونی مستحکمی دارد و مقاومت بالایی در برابر شرایط آب و هوایی و عملکرد برج های خنک کننده ایجاد می کند.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “خرید فن استک برج خنک کننده “,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “برای خرید فن استک برج خنک کننده می توانید از سایت دلتاتی اقدام کنید ”
}
}
]
}