قطره گیر سینوسی تک خم

قطره گیر سینوسی تک خم

قطره گیر تیغه ای سینوسی 160 میلیمتری

  • توضیحات

توضیحات

قطره گیر تیغه ای سینوسی 160 میلیمتری

در این نوع قطره گیر جریان هوا و قطرات آب همراهش پس از عبور از یک مسیر سینوسی شکل به خارج از دستگاه هدایت می شوند که در نتیجه قطرات آب در برخورد با سطح قطره گیر به درون برج بر میگردند.

این نوع قطره گیر …. اکسترود مواد پلیمری تولید می شود و دارای استحکام بالاتری نسبت به قطره گیر های نوع فیلم می باشد.

از نظر قطره گیری و افت فشار

و معادل همان قطره گیر های نوع فیلم می باشد و قابلیت کاربرد در سایر تجهیزات تهویه مطبوع نظیر اپراتورها را با فاصله های کمتر بین تیغه ها دارا می باشد.

ارتفاع قطره گیر 160 میلیمتر می باشد و محدودیتی از نظر طول و عرض وجود ندارد ولی توصیه می شود از ابعاد مناسب جهت جایگذاری استفاده شود.

فاصله بین ساپورت ها حداکثر 600 میلیمتر پیشنهاد می شود.

امکان تولید این نوع قطره گیر در ضخامت های مختلف و از جنس های مختلف پلیمری نظیر PP-PVC-PE-ABS میسر می باشد.