نازل مربع پاش

نازل مربع پاش

نازل مربع پاش
این نازل از نازل های کم فشار محسوب میشود.

  • توضیحات

توضیحات

نازل مربع پاش

این نازل از نازل های کم فشار محسوب میشود.

روش کارکرد این نازل به این شکل است که آب پس از ورود به نازل از یک توربولاتور عبور کرده و با افزایش توربولانس آب وارد مسیر خروجی مربعی شکل میشود و موجب پخش یکنواخت روی سطوح پرکننده میشود.

دهنه بزرگ ورودی باعث کاهش امکان رسوب گزاری در این نازل می باشد و خروج مربعی شکل آن باعث عدم همپوشاهنی آب در هنگام پاشش روی سطح پرکننده میشود.

 

دسته: