پکینگ اسپلش نت

پکینگ اسپلش نت

پکینگ اسپلش نت

  • توضیحات

توضیحات

پکینگ اسپلش نت شامل گام های:

35 – 25 – 20 – 19 – 15 – 12 – 8/5