پکینگ فیلم جریان متقاطع طرح مارلی

پکینگ فیلم جریان متقاطع طرح مارلی

پکینگ فیلم جریان متقاطع طرح مارلی

این نوع پکینگ در برجهای جریان متقاطع قابل استفاده می باشد.

  • توضیحات

توضیحات

این نوع پکینگ در برجهای جریان متقاطع قابل استفاده می باشد.

دلتاتی امکان تولید این نوع پکینگ را از جنس های مختلف پلیمری نظیر PVC-PEوPP دارا می باشد.

مزایا:

  • افت فشار پایین
  • قابلیت تمیز کاری آسان
  • راندمان مناسب ترمودینامیکی
  • نصب آسان
  • داشتن قطره گیر و ورودی هوای متصل به خود پکینگ

در صورت نیاز به مشاوره بیشتر می توانید با کارشناسان این شرکت تماس حاصل نمایید.