پکینگ لانه زنبوری فیلم گام 12 طرح مانترز

پکینگ لانه زنبوری فیلم گام 12 طرح مانترز

پکینگ فیلم گام 12  DTF 12

این پکینگ از پر کننده های نوع فیلم می باشد.جریان آب پس از برخورد به سطح پکینگ بصورت لایه ای از فیلم آب روی سطح پلیمری درآمده و در مجاورت هوای عبوری از کانال هوایی پکینگ، انتقال حرارت و جرم انجام می شود.

  • توضیحات

توضیحات

پکینگ فیلم گام 12  DTF 12

این پکینگ از پر کننده های نوع فیلم می باشد.جریان آب پس از برخورد به سطح پکینگ بصورت لایه ای از فیلم آب روی سطح پلیمری درآمده و در مجاورت هوای عبوری از کانال هوایی پکینگ، انتقال حرارت و جرم انجام می شود.

گام پایین این نوع پکینگ امکان استفاده آن را در فرایند های تبخیری جهت خنک کردن هوا نظیر کولرهای آبی فراهم می آورد.

داشتن گام پایین از یک طرف باعث افزایش راندمان می شود ولی از طرف دیگر باعث افزایش افت فشار می شود.نسبت سطح به حجم 270 متر مربع بر متر مکعب باعث می شود که این نوع پکینگ بیشتر در فرایندهایی که دارای آب با کیفیت مناسب می باشند استفاده شوند چرا که در صورت استفاده از این نوع پکینگ در آب های با آلودگی بالا بتدریج پس از مدتی کانال های هوا بسته می شود و بصورت یک جسم صلب در می آید که این خود باعث ناکارامدی دستگاه خواهد شد.

مسیر پیچشی  و فرم خاص دندانه های پکینگ ، آن را به یک پکینگ  با راندمان بسیار مناسب با نسبت سطح به حجم 10 متر مربع بر متر مکعب تبدیل نموده است.

ارائه این نوع پکینگ از نظر ابعادی در طول و عرض برای شرکت دلتاتی محدودیتی ندارد ولی توصیه می شود از ابعاد مناسب جهت جایگذاری در محل مورد نظر استفاده شود.

دلتاتی هیچگونه محدودیتی را از نظر جنس مورد استفاده در پکینگ ندارد و امکان تولید این نوع پکینگ را از جنس های مختلف پلیمری نظیر PVC-PP-PE-PS-ABS و … را دارا می باشد.

فاصله حداقل ساپورت های مورد نیاز در این نوع پکینگ 80 سانتی متر پیشنهاد می شود.ارتفاع استاندارد این نوع پکینگ 60 سانتی متر می باشد ولی امکان ارائه آن بصورت مضاربی از 30 سانتی متر برای شرکت دلتاتی وجود دارد.

دلتاتی امکان تولید این نوع پکینگ را از ضخامت 200 میکرون تا 1500 میکرون دارا می باشد.