پکینگ لانه زنبوری فیلم گام 15 طرح رولی

پکینگ لانه زنبوری فیلم گام 15 طرح رولی

پکینگ رولی فیلم گام 15

پکینگ رولی از پکینگ های فیلم می باشد.

  • توضیحات

توضیحات

پکینگ رولی فیلم گام 15

پکینگ رولی از پکینگ های فیلم می باشد.

این نوع پکینگ عمدتاً در برج های مدور(بطری شکل)استفاده می شود ولی امکان استفاده از آن در برج های دیگر نیز وجود دارد.

ارتفاع لایه های پر کننده بیست سانتی متر می باشد.

گام پکینگ 15 بوده و از نظر راندمان ترمودینامیکی بسیار مناسب است.

امکان تمیزکاری این نوع پکینگ به سهولت میسر می باشد.

دلتاتی امکان تولید این نوع پکینگ را از جنس های PVC-PP-PE  دارا می باشد.