پکینگ لانه زنبوری فیلم گام 35

پکینگ لانه زنبوری فیلم گام 35

پکینگ فیلم گام 35 DTF35

این پکینگ از پر کننده های نوع فیلم می باشد.جریان آب پس از برخورد به سطح پکینگ بصورت لایه ای از فیلم آب روی سطح پلیمری درآمده و در مجاورت هوای عبوری از کانال هوایی پکینگ، انتقال حرارت و جرم انجام می شود.

  • توضیحات

توضیحات

پکینگ فیلم گام 35 DTF35

این پکینگ از پر کننده های نوع فیلم می باشد.جریان آب پس از برخورد به سطح پکینگ بصورت لایه ای از فیلم آب روی سطح پلیمری درآمده و در مجاورت هوای عبوری از کانال هوایی پکینگ، انتقال حرارت و جرم انجام می شود.

گام بالای این پکینگ باعث می شود حداقل رسوب گذاری روی ورقه ها و داخل کانال ها بوجود بیاید و در نتیجه موجب افزایش عمر عملکرد آن خواهد شد.

مسیر پیچشی  و فرم خاص دندانه های پکینگ ، آن را به یک پکینگ  با راندمان بسیار مناسب با نسبت سطح به حجم 10 متر مربع بر متر مکعب تبدیل نموده است.

ارتفاع استاندارد این نوع پکینگ 500 میلیمتر می باشد ولی امکان ارائه آن بصورت مضاربی از 250 میلی متر در ارتفاع امکان پذیر می باشد.

ارائه این نوع پکینگ از نظر ابعادی در طول و عرض برای شرکت دلتاتی محدودیتی ندارد ولی توصیه می شود از ابعاد مناسب جهت جایگذاری در محل مورد نظر استفاده شود.

دلتاتی هیچگونه محدودیتی را از نظر جنس مورد استفاده در پکینگ ندارد و امکان تولید این نوع پکینگ را از جنس های مختلف پلیمری نظیر PVC-PP-PE-PS-ABS و … را دارا می باشد.

دلتاتی امکان تولید این نوع پکینگ را از ضخامت 200 میکرون تا 1500 میکرون دارا می باشد.

افت فشار پایین از مزیت های این نوع پکینگ محسوب می شود